ပညာရေး အာမခံ

သားသမီး များ၏ ပညာရေး အတွက် ငွေကြေး ချွေတာ စုဆောင်းသည့် အလေ့အထ ရရှိစေရန်

ပညာရေး အသက်အာမခံထားရှိသူသည် အာမခံသက်တမ်းအတွင်း သေဆုံးခြင်း ၊ ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ သားသမီးများ၏ ပညာရေး ရပ်ဆိုင်းမသွားစေပဲ ဆုံးခန်းတိုင်ဘွဲ့ရသည့် အထိငွေ ကြေး အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

ငွေစုဆောင်းသည့် အာမခံ အမျိူးအစား ဖြစ်သည်။

 • သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် ချွေတာစုဆောင်းသည့် အလေ့အထ ကောင်းရရှိစေခြင်း
 • မမျှော်လင့်သော ဖြစ်ရပ်ဆိုးများနှင့် ကြုံခဲ့သော်လည်း သားသမီးများ၏ ပညာရေးရပ်ဆိုင်းမ
  သွားဘဲ ပညာရေးအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ရရှိစေခြင်း
 • ပေးသွင်းရသည့် ပရီမီယံ ပမာဏထက် ပိုမိုသော အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနိုင်ခြင်း
 • ၀င်ငွေခွန် သက်သာခြင်း
 • အာမခံမှ ရရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို မည်သည့် ကြွေးရှင်မှ ၀ရမ်း မတပ်နိုင်ခြင်း
 • မိမိသားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် မိမိအသက်ကို အာမခံထားနိုင်ပါသည်။
 • ပညာရေး အသက်အာမခံပေါ်လစီရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်အား မည်သူ့ကိုမဆို၊ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစား အလိုက်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူ၏ အသက် (၆၅)နှစ် အထိသာ အာမခံထားရှိနိုင်မည် ဖြစ်၍ အသက်(၅၆) နှစ် ရှိသူများအနေဖြင့် (၉)နှစ် အာမခံ သက်တမ်းကိုသာ ထားရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
 • ၀င်ငွေခွန် သက်သာခြင်း
 • (၉) နှစ် ၊ (၁၁) နှစ် ၊ (၁၄) နှစ်
 • အနည်းဆုံး ကျပ် သိန်း (၅၀)မှ အများဆုံးကျပ် သိန်း (၁၀၀၀) ထိ
 • (၁)လ တစ်ကြိမ်၊ (၃)လ တစ်ကြိမ် ၊ (၆)လ တစ်ကြိမ် ၊ (၁၂) လ တစ်ကြိမ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူ၏ အသက်၊ အာမခံထားငွေ ၊ ပရီမီယံ ပေးသွင်းမည့် သက်တမ်းနှင့် အာမခံ အမျိုးအစား ပုံစံတို့ အပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ပါသည်။
 • (၅)နှစ် ၊ (၇) နှစ် ၊ (၁၀) နှစ်
 • ပညာရေး အသက်အာမခံ ပေါ်လစီအတွက် ပရီမီယံကို အနည်းဆုံး (၃)နှစ် ပေးသွင်းပြီးပါက ပေါ်လစီ အတည် (စာရင်းပိတ်ခြင်း ၊ အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်း ၊ ချေးငွေ )ကိစ္စရပ်များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
 • ပရီမီယံ စတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့ မှစ၍ အောက်ဖော်ပြပါ နေ့ရက်များမတိုင်မီအထိ ပေါ်လစီ တည်မြဲနေပါသည်။
 • (က) ပေါ်လစီလျှောက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့် ရပ်ဆိုင်းသည့်နေ့
 • (ခ)ပေါ်လစီရှင်မှ ပေါ်လစီ ရပ်စဲသည့်နေ့
 • (ဂ) ပေါ်လစီ ဖျက်သိမ်းသည့်နေ့ (သို့) ပျက်ပြယ်သည့်နေ့

ပညာရေး အသက်အာမခံတွင် ရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့် ပေါ်မူတည်၍ ပုံစံ (၂)မျိုး ခွဲခြားထားရှိပါသည်။

နှစ်ထပ်ကွမ်း အကျိုးခံစားခွင့် ပုံစံ အခြေခံ အကျိုးခံစားခွင့်
(၁) သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
(၂) ထာဝစဉ် မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်
(၃) ပရီမီယံ ကင်းလွတ်ခွင့် (၃) ပရီမီယံ ကင်းလွတ်ခွင့်
(၄) ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့် (၄) ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့်
(၅)စာရင်းပိတ်ခြင်း (၅)စာရင်းပိတ်ခြင်း
(၆)အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း (၆)အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း
(၇)ချေးငွေ ရနိုင်ခြင်း (၇)ချေးငွေ ရနိုင်ခြင်း
 • ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုသည်မှာ သေဆုံးခြင်းနှင့် ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရရှိခံစားပြီး ဖြစ်စေကာ မူရင်သွေးငယ်များတက္ကသိုလ်ပညာ စတင်သင်ကြားချိန်မှစ၍ ဘွဲ့ရသည့် အချိန်အထိ တစ်နှစ် (တစ်ကြိမ်)လျှင် ၂၀% ဖြင့် ပညာသင် စရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • ပရီမီယံ သက်တမ်းစေ့ချိန်မှစ၍ ကျောင်း သား အသက် (၁၇ ၊ ၁၈ ၊ ၁၉၊ ၂၀ ) ရောက်သည်အထိ (၅)ကြိမ် တိုင်တိုင် ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ပေါ်လစီတည်မြဲပါက ချေးငွေရရှိနိုင်ပါသည်။
 • မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း
 • ကြိုတင် ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရ ဖြစ်စေ၍ ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်း ဖြစ်ခြင်း
 • အာမခံ ဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲ ရောဂါကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်းသေဆုံးခြင်းနှင့် ထာဝစဉ် မစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်း
 • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း နှင့် ကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း
 • အာမခံထားသူမှ မမျှော်လင့်သော ဖြစ်ရပ်များနှင့် တွေ့ကြုံပါကအာမခံထားသူ၏ မိတ်ဆွေ (သို့မဟုတ်) မိသားစုဝင်များမှ EFI သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းရမည် ဖြစ်သည်။

ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ

ပြည်သူပြည်သားများငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိ၍ သက်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ငွေကြေးစုဆောင်းမိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

 • အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၅၅)နှစ် အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်းမှာ အနည်းဆုံး(၅)နှစ် သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်။
 • အာခံထားငွေအနည်းဆုံးကျပ်(၅)သောင်း မှအများဆုံးကျပ်သိန်း(၃၀၀)အထိထားနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူ၏ အသက်အာမခံထားငွေနှင့် အာမခံသက်တမ်းပေါ်တွင်မူတည်တွက်ချက်ပါသည်။
 • လစဉ် ၊ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၁ နှစ်၊ အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်းပြည့်မြောက်ပါက အာမခံထားငွေအား ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူသေဆုံးပါက သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်အားအကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူသို့ ထုတ်ပေးပါမည်။
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ပါက အကျိုးခံစားခွင့်အား အာမ ခံထားသူသို့ ထုတ်ပေးပါမည်။
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ပေါ်လစီတည်မြဲပါက ချေးငွေရရှိနိုင်ပါသည်။

တောင်သူလယ်သမား အာမခံ

တစ်ဦးချင်းထားရှိနိုင်မည့် အသက်အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အသက်အာမခံလက်ခံရာတွင် မျက်မြင်အားဖြင့်ကျန်းမာရေးကောင်း မွန်သူ ဖြစ်ရမည်။အသက်အာမခံထားရန်အဆိုပြုသူသည့် အသက်အထောက်အထား အတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(သို့)အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူပေးရန်။

 • အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ဆက်လက် ထားရှိ နိုင်ပါသည်။
 • တောင်သူလယ်သမားများ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများဆွေမျိုးတော်စပ် သူများ၊ လယ်ယာ လုပ်ငန်း အတူလုပ်ကိုင်သူများနှင့် အခြားသူများပါ အာမခံ ထားနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူသည်အသက်၁၆နှစ် မှ ၆၀နှစ်အတွင်း
 • အသက် ၁၆နှစ် မှ ၁၈နှစ်အထိမိဘအုပ်ထိန်းသူကအာမခံထားပေး နိုင်ပါသည်။
 • အနည်းဆုံးကျပ် ၁ သိန်းမှစတင်ထားရှိနိုင်ပြီးအများဆုံးကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံထားငွေ၏ ၁% ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာ

 • အာမခံထားငွေ ၅သိန်း ပရီမီယံ ၅၀၀၀ ကျပ်
 • အာမခံထားငွေ ၁၀သိန်း ပရီမီယံ ၁၀၀၀၀ ကျပ်
 • အာမခံထားငွေ ၅၀သိန်း ပရီမီယံ ၅၀၀၀၀ ကျပ်

အာမခံထားသူသေဆုံးပါက

 • အာမခံလက်မှတ်မူရင်း
 • အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားခြင်းပုံစံ
 • သေစာရင်းမိတ္တူ
 • အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ/ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 • ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုက အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံ သူ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊

အာမခံထားသူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက –

 • အာမခံလက်မှတ်မူရင်း
 • အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားခြင်းပုံစံ
 • ကုသသည့် ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်
 • ကျေးရွာ၊ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံသူမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်

အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းကို ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှစ၍ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း တောင်းခံရန်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားသူပျောက်ဆုံးခြင်း/အလောင်းရှာမတွေ့ခြင်းတို့အတွက် အကျိုး ခံစားခွင့်ကိုအများဆုံး(၂)နှစ် (သို့) သင့်တော်သည့်ကာလအတွင်း မျက်မြင်အားဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှု မရှိကြောင်းကို ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံ ချက်ရလျှင် ထုတ်ပေးပါမည်။

 • အာမခံထားသူသေဆုံးလျှင် အာမခံထားငွေအတိုင်း ရရှိမည့်ငွေပမာဏကို တစ်လုံးတည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှ ရခွင့်ရှိခြင်း။
 • ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်လျှင်အာမခံထားငွေအတိုင်း ရရှိမည့်ငွေပမာဏ ကို တစ်လုံးတည်းရခွင့်ရှိခြင်း။
 • အာမခံထားသူ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိလျှင် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်ပေါ် အခြေခံ၍သက်မှတ်ထားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားအတိုင်း ရခွင့်ရှိခြင်း။
 • မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိ အမှတ်ပြုထားသောဆေးရုံ၊ဆေးခန်းတွင်တက်ရောက်ကုသပါက အာမခံထား ငွေကျပ် (၁)သိန်းအတွက်(၁)ရက်လျှင်ကျပ်၂၀၀၀/-နှုန်းဖြင့် အာမခံသက်တမ်းတစ်ကြိမ် လျှင် အများဆုံး(၅)ရက်နှင့်(၃)ကြိမ်အထိတက်ရောက်ကုသခြင်း စရိတ်ခံစားခွင့်ပြုပါသည်။
 • အာမခံထားသည့်ကာလအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအကျိုး ခံစားခွင့်များရရှိပြီး ဖြစ်စေကာမှုသေဆုံး/ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ကိုပါ ထပ်မံခံစားခွင့် ရှိမည်။ သို့သော် ဖြစ်ရပ် တစ်စုတည်းမဟုတ်ဘဲ သီးခြားဖြစ်ပွားခြင်းသာဖြစ်ရမည်။
 • မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း။
 • အာမခံထားသူကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်
  ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်း၊သေဆုံးခြင်း။
 • အာမခံထားသူကိုယ်တိုင်အရက်/မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ/ဖြတ်ခြင်း ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း။
 • နားကြားကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • လိမ်လည်တောင်းခံသည့်ဖြစ်ရပ်များ။
 • ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • သားသမီးရလိုမှုဖြင့်ဆေးကုသခြင်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း မှအပဖြစ်သော သွားနှင့်ပက်သက် သည့် ကုသမှုများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း မှအပဖြစ်သော မျက်မှန်တပ်ခြင်း၊ မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း ၊အမြင်သွေဖယ်ခြင်း၊ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်းတို့ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • အလှအပအတွက်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • မွေးရာပါပုံမှန်မဟုတ်သောရောဂါ(သို့) ပုံစံပျက်ယွင်းခြင်းအတွက် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • အာမခံထားသူသေဆုံးခြင်း၊ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ခြင်းနှင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း ကိုဖြစ်ပွား သည့် နေ့မှစ၍တစ်နှစ်ကျော်မှ တောင်းခံသည့်ကိစ္စများ။

စုပေါင်းအသက်အာမခံ

အလုပ်ရှင်၏ ဆန္ဒအရသော်လည်းကောင်း(သို့) အလုပ်သမားများ၏ ဆန္ဒအရသော်လည်းကောင်း၊အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်၊အနည်းဆုံးအလုပ်သမား (၅)ဦး ရှိရပါမည်။ မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။

 • အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၆၀)နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။အသက် (၄၅)နှစ်ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊အာမခံ ထားငွေ (၁၀)သိန်းကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးရုံဆေး
  ခန်းများတွင်ဆေးစစ် ရပါမည်။

 • အနည်းဆုံး ကျပ် (၁)သောင်း မှ အများဆုံးကျပ် (၅၀) သိန်း ထားရှိနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားငွေ၏ ၁% ဖြစ်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်း (၁)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့်အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းခွင်မှအပြီးထွက်ခွာသွားလျှင်သော်လည်း ကောင်း၊ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ယင်းနေ့ရက်နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်ပေါ်သော သေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရ ခြင်းအတွက် နစ်နာကြေး ရခွင့်မရှိပါ၊အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ပြစ်မှုကျုးလွန်ရာမှ ရရှိသောဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေး ရခွင့်မရှိပါ၊အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ဒဏ်ရာရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိသောဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိ
  ပါ။
 • အလုပ်သမားသည် သက်တမ်းအတွင်းသေဆုံးခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်ပါက (၁) လ အတွင်းကုမ္ပဏီသို့သတင်းပေး ပို့၍ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရမည်။

ကျန်းမာရေးအာမခံ

ကျန်းမာရေးအာမခံသည် ပြည်သူများ ဆေးကုသစရိတ်ကုန်ကျငွေအား အတိုင်းအတာ တစ်ရက်အထိ အထောက်အပံ့ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်၊ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း၊မတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့်၊ သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပါက အာမခံထားသူနှင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများအတွက် ပူပင်သောက ကင်းဝေးစေရန်ငွေကြေးထောက် ပံ့မှုပေးမည့် နှစ်ခြင်းအာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

 • တစ်ဦးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊အစုအဖွဲ့သော်လည်းကောင်း သက်တမ်း(၁)နှစ်ထားရှိနိုင်မည့်အာမခံ
  အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်၊
 • ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါသည်၊
 • ကျန်းမာရေးအာမခံကို အသက် ၆ နှစ် မှ ၇၅ နှစ် ထိ အသက်အုပ်စုခွဲခြားထားနိုင်သည်၊၆နှစ်မှ၁၈နှစ် အထိကို မိဘ/အုပ်ထိန်းသူမှထားပေးနိုင်သည်။
အာမခံအကာအကွယ် အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မှု ဝယ်ယူနိုင်သည့်ယူနစ်
၁၊အခြေခံအာမခံအကာ အကွယ်
 • ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း၊မတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း၊သေဆုံးခြင်း၊
 • ၁ယူနစ် မှ၁၀ယူနစ် အထိ
 • ၂၊ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်(၁)
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ၁ယူနစ် မှ၁၀ယူနစ် အထိ
 • ၃၊ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်(၂)
ဆေးရုံ/ဆေးခန်းပြခြင်း ၁ယူနစ် မှ၁၀ယူနစ် အထိ

ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

အာမခံထားသူများ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူ၊ ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသူများအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ ရစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် နိုင်ငံခြားသားများ(မြန်မာပြည်အတွင်း နေထိုင်သူ(သို့) လာရောက်လည်ပတ်သူများ) အာမခံထားနိုင်ပါသည်။

 • အသက် (၁၆)နှစ် မှ (၆၅)နှစ် အထိ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူတိုင်း အာမခံထားနိုင်ပါသည်။
 • အသက် (၁၆)နှစ် မှ (၁၈)နှစ်ရှိသူများသည် မိဘအုပ်ထိန်းသူမှ အာမခံထားပေးရပါမည်။

အနည်းဆုံး (၅၀၀,၀၀၀)မှ အများဆုံး (၂၀,၀၀၀,၀၀၀)အထိ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။
Or
နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်လည်း USD (1,000) မှ အများဆုံး USD (200,000) အထိ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။

 • အာမခံထားငွေ၏ (၀.၇%) တစ်နှစ်အတွက် တခါတည်းပေးသွင်းရပါမည်။
 • အ‌ခြေခံအားဖြင့် အာမခံထားငွေ (၅၀၀,၀၀၀)အတွက် ပရီမီယံငွေ (၃,၅၀၀)ကျပ်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး အာမခံထားငွေ (၂၀,၀၀၀,၀၀၀)အတွက် ပရီမီယံငွေ (၁၄၀,၀၀၀)ကျပ် ပေးသွင်းရပါမည်။
 • ထို့အပြင် တပ်မတော်သားများ၊ ရဲသားများ၊ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ စသဖြင့် စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရသော ဝန်ထမ်းများအား (၁%) ဖြင့်ကောက်ခံပါသည်။
 • သေဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်ခြင်းများ
 • မတော်တဆဖြစ်ခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်၏ ‌ထောက်ခံချက်ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်ပါသည်။
 • အထက်ဖော်ပြပါအာမခံလုပ်ငန်းများအတွက်ဆုံးရှုံးမှုပေါ်ပေါက်ပါကEFI သို့ အကြောင်းကြားရပါမည်။

နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

အသက်အာမခံအကာအကွယ်ရရှိနိုင်သည့်အပြင် မမျှော်လင့်ထားသော ဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့ပါကငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိစေရန်နှင့် ငွေကြေးစုဆောင်းတက်သည့်အလေ့ အကျင့်ကောင်းများရရှိ စေနိုင်ရန်ဖြစ်သည်၊

 • အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၅၅ နှစ် အထိအား – ၅ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ သက်တမ်းထားနိုင်ပြီး
 • အသက် ၅၆ နှစ် မှ ၅၈ နှစ် အထိအား – ၅ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊သက်တမ်းထားနိုင်ပြီး
 • အသက် ၅၉ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အထိအား – ၅ နှစ်၊သက်တမ်းထားနိုင်ပါသည်။
 • အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အတွင်းရှိသူ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ဇနီး၊ခင်ပွန်း အပြန်အလှန်ဖြစ်စေ၊မိဘနှင့်သားသမီးဖြစ်စေ ထားရှိနိုင်ပါသည်၊အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူများ မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူမှ ထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။
 • အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံထားသူ၏အသက် အာမခံထားငွေနှင့် အာမခံသက်တမ်းတို့အပေါ် မူတည်၍ တွက်ချက်ပါသည်။

၁ လ တစ်ကြိမ်၊၃ လ တစ်ကြိမ်၊၆ လ တစ်ကြိမ်၊၁၂ လ တစ်ကြိမ်၊အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်၊ ၆ လ တစ်ကြိမ်၊ ၃ လ တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းသည့် ပေါ်လစီများအတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းရန် အပို ရက် ၃၀ ခွင်ပြုထားပါသည်။

၁ လ တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းသည့် ပေါ်လစီများအတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းရန် အပိုရက် ၁၅ ရက် သာခွင့်ပြုပါသည် အပိုရက်အတွင်း ပရီမီယံပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်လျှင် ပေါ်လစီပျက်ပြယ်ပါသည်။ အပိုရက်များအတွင်း အာမခံထားသူကွယ်လွန်ခဲ့သော် ထိုပေါ်လစီနှစ်အတွင်း ပေးရန်ကျန်ရှိသော ပရီမီယံအရစ်ကျငွေများကို လျော်ကြေးမှ နှုတ်ယူမည်။

 • အသက်သေဆုံးခြင်း
 • ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း

မြွေအန္တရာယ်အာမခံ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျေးလက်ဒေသများတွင်သာမက အချို့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင် နေရာမရွေး အန္တရာယ်ကြုံ တွေ့နိုင်ပါသည်၊ ပြည်သူများမြွေအန္တရာယ် နှင့် ကြုံတွေ့ရပါက ဆေးမြီးတိုဖြင့် ကုသနေမည့်အစား –

ကျန်းမာရေးဌာနများကို ယုံကြည်အားကိုးမှု ပြုလာစေရန်

 • ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်လုံလောက်စွာရရှိစေရန်
 • အသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိပါက ငွေကြေးအားဖြင့်အထောက်အကူရရှိစေရန်

လူတစ်ဦးလျှင် တစ်ယူနစ်အတွက်ကျပ်၅၀၀ နှုန်းဖြင့်၁၀ ယူနစ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်၊အာမခံသက်တမ်းမှာတစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်၊

 • ကျား/မ မရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေးထားရှိနိုင်ပါသည်၊ အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူက အာမခံ ထားပေးနိုင်သည်။
သေဆုံးလျှင် ကျပ် ၅ သိန်း တိတိ
မျက်စိနှစ်ဖတ်ကွယ်လျှင် ကျပ် ၂၅၀၀၀၀/-
ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေခြင်းအမျိုးမျိုး ကျပ် ၂၅၀၀၀၀/-
ခြေချောင်းလက်ချောင်းများဖြတ်တောက်ရခြင်း ကျပ် ၄၀၀၀၀/-
ဆေးဝါးကုသစရိတ်အများဆုံး ကျပ် ၈၀၀၀၀/-

အားကစားသမားများကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ

အားကစားသမားများလေ့ကျင့်နေစဉ်နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် သေဆုံး ခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးအထောက်အပံ့ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့်အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်၊

 • အသက် (၁၀)နှစ်မှ အသက် (၆၀)နှစ် အထိရှိသော ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ၊မြို့နယ်၊ခရိုင်၊ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အားကစားသမားများ ထားရှိနိုင်ပါသည်၊
သေဆုံးခြင်း 1,000,000
ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း 1,000,000
မျက်စိတစ်ဖတ်လုံးဝကွယ်ခြင်း 500,000
လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း 200,000
ခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း 500,000
နားတစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း 200,000
 • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊မိမိကိုယ်တိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း(သို့)မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ်သည့်ထိခိုက်မှုများအကျုံးမဝင်ပါ၊
 • လက်ဝှေ့၊ဂျူဒို၊ကရာတေး၊သိုင်းစသောအားကစားသမားများလေ့ကျင့်စဉ် သာမန်ဖူးယောင်၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းစသောဒဏ်ရာများအတွက်အကျုံးမဝင်ပါ၊
 • နိုင်ငံကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်သည့် လက်ရွေးစဉ်အားကစားသမားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ
  နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ လေ့ကျင့်နေစဉ်ကာလအတွင်းပေးရမည့် အပိုပရီမီယံကြေးမှာ (၇)ရက်ခရီးစဉ်အတွက် ကျပ်(၅၀၀) ၊ တစ်လခရီးစဉ်အတွက် ကျပ် ၁၀၀၀။

ခရီးသွားအာမခံ

ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ် များအတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းအတွက် ငွေကြေး အားဖြင့် အထောက်အပံ့ရရှိစေရန် ကြိုတင် ဝယ်ယူထားရှိနိုင်သော အာမခံအကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်။

 • ယာဉ်စီးခပေး၍ လိုက်ပါစီးနှင်းသူ မည်သူမဆို အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိ အာမခံဝယ်ယူ နိုင်ပါသည် ။ ခရီးသည်များခရီးစဉ်တခေါက် အတွက် ခရီးစဉ်ဂိတ်အစမှာ ခရီးစဉ်အဆုံးထိ ။
 • အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းစီး ခရီးသည်များခရီးစဉ်တခေါက် အတွက် ခရီးစဉ်ဂိတ်အစမှာ ခရီးစဉ်အဆုံးထိ ။
 • အခြားခရီးသွားအာမခံအမျိုးအစား ခရီးစဉ်တစ်ခေါက် အတွက် ခရီးစဉ်အစမှာ ခရီးဆုံးချိန်အထိ ။
 • မိုင် ၁၀၀ အောက်ခရီးသွားအာမခံ
 • မိုင် ၁၀၀ အထက်အထူးခရီးသွားအာမခံသည် ခရီးသွားတစ်ဉီးလျှင် ၁ယူနစ်ကို ၃၀၀
  ၂ယူနစ်အထိဝယ်ယူနိုင်သည်။
 • ခရီးထွက်ခွာခွင့်ရုံးအမိန့်အရ ခရီးသွား အရာထမ်း/ဝန်းထမ်း များအတွက် ခရီးသွားအာမခံ
 • ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ အစီအစဉ်ဖြင့်သွားသော ခရီးသည်များအတွက် ခရီးသွားအာမခံ
 • ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အတွက် ခရီးသွားအာမခံ
 • လေယာဉ်စီးခရီးသည်များအတွက် ခရီးသွားအာမခံ
 • ရှိရင်းစွဲကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှု နှင့် ရှိရင်းစွဲရောဂါများကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်း ၊
 • မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်ခြင်း ၊
 • ရူးသွပ်ခြင်း
 • တမင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခြင်း ၊
 • မီးဖွားခြင်းကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း ၊
 • ရာဇာဝတ်မှုကျုးလွန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း ၊
 • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း ၊
 • စစ် သပိတ်မှောက်ခြင်း ၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း ၊ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခြင်း ၊
 • – ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်း ၊

ပြည်တွင်း – ခရီးစဉ်တခေါက်အတွက် အနည်းဆုံး(၁)ရက် မှ အများဆုံး (၃) လထိ

 • ပြည်ပ – ခရီးစဉ်တခေါက်အတွက် အနည်းဆုံး(၁)ရက် မှ အများဆုံး (၃) လထိ
(၁)ယူနစ် အတွက် ကျပ် (၅)သိန်း ၊ အများဆုံး (၂၀)ယူနစ် အတွက် ကျပ် (၁၀၀)သိန်း ထိဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ။

(၁)ယူနစ်အတွက်ပရီမီယံနှုန်းများ

ပြည်တွင်း
အတွက်
နေ့ချင်းအသွားအပြန်ခရီး 100-ကျပ်
(၃)ရက်ခရီး 150-ကျပ်
(၇)ရက်ခရီး 200-ကျပ်
(၂)ပတ် ခရီး 250-ကျပ်
(၁)လ ခရီး 300-ကျပ်
(၁) လ နှင့် (၁၅)ရက်ခရီး 350-ကျပ်
(၂) လ ခရီး 400-ကျပ်
(၂) လ နှင့် (၁၅)ရက် ခရီး 450-ကျပ်
(၃) လ ခရီး 500-ကျပ်
ပြည်ပ
အတွက်
(၇)ရက်ခရီး 200-ကျပ်
(၂)ပတ် ခရီး 250-ကျပ်
(၁)လ ခရီး 300-ကျပ်
(၁) လ နှင့် (၁၅)ရက်ခရီး 350-ကျပ်
(၂) လ ခရီး 400-ကျပ်
(၂) လ နှင့် (၁၅)ရက် ခရီး 450-ကျပ်
(၃) လ ခရီး 500-ကျပ်
 • ခရီးစဉ် အတွင်း မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း ၊ သေဆုံးမှု့ (၁) ယူနစ် အတွက် ကျပ်(၅)သိန်း ၊ (၂၀)ယူနစ် အတွက် ကျပ် (၁၀၀)သိန်း ပြန်လည် ပေးလျော် မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဒဏ်ရာအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်ပေါ်မှုတည်၍ အချိုးအစားအလိုက် ပေးလျော်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
 • ရရှိသော ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပါက ဆေးရုံတက်စရိတ် အဖြစ် (၁)ပတ် (၁)ယူနစ်အတွက် ကျပ် (၄,၀၀၀) နှုန်းဖြင့် ရက်သတ္တပတ် (၅၂) ပတ် အထိ ခံစားခွင့်ရရှိမည် ။
 • အာမခံထားငွေ (၁)ယူနစ်အတွက် ကျပ်သိန်း (၂၀)ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည် ။
 • ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း တို့ အတွက် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက် ပေါ်အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထား များအတိုင်း ပေးလျော်မည် ။
 • ရရှိသည့် ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါကုသခြင်း ခံယူရပါက (၁)ပတ် (၁)ယူနစ်အတွက် ကျပ် (၃,၂၀၀) နှုန်းဖြင့် ရက်သတ္တပတ် (၅၂) ပတ်အထိ ခံစားခွင့် ရရှိပါမည် ။

စာသင်သားအသက်အာမခံ

စာသင်သားအသက်အာမခံဆိုသည်မှာ ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာရေးခရီးလမ်း ဖြောင့်ဖြူးစေရန် အတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရစေမည့် အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သလို၊ တစ်ဦးချင်းထားရှိနိုင်သည့် ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

 • ရည်မှန်းထားသည့် ကာလတစ်ခုတွင် ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာသင်ကျောင်းစာရိတ်ကို ဘွဲ့ရသည် အထိငွေကြေးကိစ္စပူပင်ကြောင့်ကြမှု မရှိစေပဲ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အာမခံပေါ်လစီ ဖြစ်ပါသည်။
 • အသက်(၁၈)နှစ်မှ (၅၅)နှစ်အတွင်းရှိ မိခင်၊ ဖခင်များက ဝယ်ယူထားရှိနိုင်ပါသည်။ အာမခံအား ဝယ်ယူသူသည် အာမခံပေါ်လစီပိုင်ရှင် (Policy Holder)ဖြစ်ပါသည်။
 • အသက် (၁)လသားအရွယ်မှ (၁၂)နှစ် အတွင်းရှိ သားသမီးများကို စာသင်သားအသက်အာမခံ ထားပေးနိုင်ပါသည်။ ပေါ်လစီ(၁)စောင်တွင် သား(သို့) သမီး တစ်ဦးတည်းကိုသာ အာမခံထားရှိ နိုင်ပါသည်။ အသက် (၁၃)နှစ် ဖြစ်ပါက စာသင်သားအသက်အာမခံကို ဝယ်ယူ၍ မရရှိနိုင်ပါ။
 • စာသင်သားအသက်အာမခံတွင် အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး(၁၀)သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် သိန်း(၁,၀၀၀) အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
 • အာမခံသက်တမ်းကိုတော့ အနည်းဆုံး (၈)နှစ်မှ အများဆုံး (၁၉)နှစ်အထိ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။ ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့် သက်တမ်းမှာ အနည်းဆုံး(၅)နှစ်မှ အများဆုံး(၁၆)နှစ် အထိသာ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • အာမခံဝယ်ယူသူသည် ရင်သွေးငယ် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ်ထိ ရောက်ရှိမည့် နှစ်ကာလ အလိုက် အာမခံသက်တမ်းကို ရွေးချယ်ထားရှိရမှာဖြစ်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံဝယ်ယူသူ မိခင်/ဖခင် သေဆုံးမည်/ ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့ပါက ပရီမီယံကို ဆက်လက်ပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပဲ၊ ရင်သွေးငယ် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ်မှ အသက်(၂၀)နှစ်အထိ၊ (၄)ကြိမ်အရစ်ကျ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း (၁)နှစ်တကြိမ်(သို့) ၆လ၊ (၃)လနှင့် လစဉ်ဟူ၍ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

(၁)နှစ်၊ (၆)လ၊ (၃)လ တစ်ကြိမ်ပေးသွင်းသော ပေါ်လစီများအတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းရန် စေ့ရောက်သည် နေ့မှ အပိုရက်(၃၀)ခွင့်ပြုထားပြီး၊ လစဉ် ပေးသွင်းသော ပေါ်လစီအတွက် အပိုရက်(၁၅)ရက် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ အပိုရက်အတွင်း ပရီမီယံပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လျှင် ပေါ်လစီပျက်ပါသည်။ ပျက်သည့်ပေါ်လစီကို ပြန်လည်တည်မြဲအောင် ပြုလုပ်ရာတွင် ပျက်ကွက် သည့်ကာလ (၆)လထက် မပိုရပါက ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေး ကောင်းကြောင်း ခံဝန်ချက် ပေးသွင်းရန်ကျန်သည့် ပရီမီယံပေါ်မှာ (၁)နှစ် အတိုး(၁၃%) နှင့် ပျက်ကွက်ကာလအတွက် တွက်ချက်၍ရသည့် အတိုးကို တပေါင်းတည်း ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ပျက်ကွက်ကာလ (၆)လကျော်ပြီး၊ (၁)နှစ်အတွင်းဖြစ်ပါက မိမိစရိတ်ဖြင့်ကုမ္ပဏီမှ ညွှန်းကြားသည့် အတိုင်းဆေးစစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးရလဒ်ကောင်းမွန်ပါက ပေးသွင်းရန် ကျန်ပရီမီယံ နှင့် အတိုးကို တပေါင်းတည်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၊ ရရှိနိုင်သော ပေါ်လစီအတွက် အလိုအလျောက်ပေါ်လစီတည်မြဲခွင့် ရှိပါသည်။ ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ် ကာလအတွင်း အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ်သေဆုံးခဲ့လျှင် ရင်သွေးငယ်သည် အသက်(၁)လမှ (၃)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပါက အာမခံထားငွေ၏ (၂၅%)သာ ထုတ်ပေးပြီး၊ (၃)နှစ် ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း သေဆုံးခဲ့လျှင် အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံထားသူကလေး ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်သည့် အခါ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးသည့် အချိန်တွင် ပေါ်လစီရပ်ဆိုင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပရီမီယံသက်တမ်းပြီးဆုံးသည့် နောက်ပိုင်းအာမခံထားသူ (ကလေး) ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံ ထားငွေမှ ယခင်ပေးပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ကို နှုတ်၍ ကျန်အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးပါမည်။

(၁) ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေအကျိုးခံစားခွင့်

(၂) သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်

(၃) ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်

(၄) ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့် အကျိုးခံစားခွင့် စသည့်တို့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပရီမီယံများကိုသက်တမ်းဆုံးသည့်အထိပေးသွင်းပြီးနောက်စာသင်သားအသက်အာမခံအကျိူး ခံစား ခွင့်ငွေကို တက္ကသိုလ်ပညာရေးအတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် အာမခံထားသူ (ရင်သွေးငယ်) အသက်(၁၇)နှစ်မှစ၍ အသက် (၁၈)နှစ်၊ အသက်(၁၉)နှစ်၊ အသက်(၂၀)နှစ်တို့တွင် အာမခံထားငွေ၏ ၂၅% ကျစီ(၄)ရစ်ခွဲပြီး နှစ်စဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူမည့် အာမခံထားသူ (ရင်သွေးငယ်) သည်အသက်(၁၈) နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်လျှင် အာမခံဝယ်ယူသူ (Policy Holder)သို့ အချိုးကျ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။

ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း အာမခံထားသူရင်သွေးငယ် သေဆုံးခဲ့လျှင် အာမခံထားသည့် ရင်သွေးငယ်သည် အသက်(၁)နှစ်မှ (၃)နှစ် အတွင်းဖြစ်ပါက အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%သာ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရင်သွေးငယ် အသက်(၃)နှစ်ပြည့်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှ သေဆုံးခဲ့လျှင် အာမခံထားငွေကိုတစ်လုံးတခဲတည်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးရာမှာလည်း ပေးပြီး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ အာမခံဝယ်ယူသူအား တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ အာမခံထားသူ သေဆုံးသည့်အခါ သေဆုံးခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်ကို ထုတ်ပေးပြီးချိန်တွင် ပေါ်လစီရပ်ဆိုင်း သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပရီမီယံသက်တမ်းပြီးဆုံးသည့်နောက်ပိုင်း အာမခံထားသူ(ကလေး)သေဆုံးခြင်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေမှ ယခင်ပေးပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ကို နှုတ်၍ ကျန်အာမခံထားငွေကိုသာ ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း အာမခံထားငွေအထိသာ ပေးချေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ အာမခံထားသူသေဆုံးပြီး အလောင်းရှာမတွေ့ပါက(၂)နှစ် စောင့်ဆိုင်းရမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်မြင်အားဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှု မရှိကြောင်းကို ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏ ထောက်ခံချက် ရရှိလျှင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်အကျိုးခံစားခွင့်ငွေကို အာမခံဝယ်သူ (Policy Holder) အား တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်မူရင်း

သေစာရင်းမိတ္တူ/ သေဆုံးကြောင်းခိုင်လုံသော အထောက်အထား

ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထောက်ခံချက်

သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံစာ

ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့် (Permanent Total Disability Benefit)

ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း အာမခံထားသူရင်သွေး ရောဂါကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားသည့် ရင်သွေးငယ်သည် အသက်(၁)နှစ်မှ (၃)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပါက အာမခံထားငွေ၏ ၂၅% သာ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရင်သွေးငယ် အသက်(၃)နှစ် ပြည့်ပြီးသည့်နေ့မှ နောက်ပိုင်းတွင် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးရာတွင် ပေးပြီးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ အာမခံဝယ်ယူသူအား တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။ အာမခံထားသူ (ကလေး) ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်သည့်အခါ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ကို ထုတ်ပေးပြီးချိန်တွင် ပေါ်လစီရပ်ဆိုင်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပရီမီယံသက်တမ်းပြီးဆုံးသည့်နောက်ပိုင်း အာမခံထားသူ (ကလေး) ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေမှ ယခင်ပေးပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ကို နှုတ်၍ ကျန်အာမခံထားငွေကိုသာ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းအာမခံထားငွေအထိသာ ပေးချေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် တောင်းခံမည်ဆိုပါက

 • အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်မူရင်း
 • ကုသသည့် ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်
 • ဆေးမှတ်တမ်း
 • ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထောက်ခံချက်
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်းမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် (Premium Waiver Benefit)

ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း စာသင်သား အသက်အာမခံဝယ်ယူ(Policy Holder) သေဆုံးလျှင်ဖြစ်စေ၊ ရောဂါကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း ဖြစ်လျှင်ဖြစ်စေ ဆက်လက်ပေးသွင်းရန် ကျန်သော ပရီမီယံကို ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ အာမခံဝယ်ယူသူ (Policy Holder) သေဆုံးပြီး၊ ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့် ပြုထားသည့်ကာလအတွင်း အာမခံထားသူ (ရင်သွေးငယ်)ပါသေဆုံးခဲ့လျှင် ပေးပြီးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ(၁၂)(ဆ)နှင့် အညီ အစီအစဉ်အတိုင်း တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါမည်။

 • (က) အာမခံဝယ်ယူသူ၏ ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်း
 • (ခ) အာမခံဝယ်ယူသူ၏ သားသမီး
 • (ဂ) အာမခံဝယ်ယူသူ၏ မြေး
 • (ဃ) အာမခံဝယ်ယူသူ၏ ညီအကိုမောင်နှမ
 • (င) အာမခံဝယ်ယူသူ၏ မိဘ
 • အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်မူရင်း
 • သေစာရင်းမိတ္တူ/ခိုင်လုံသော အထောက်အထား(သေဆုံးပါက)
 • ကုသသည့်ဆေးရုံမှအထူးကုဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်(ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ပါက)
 • ဆေးကုသသည့်မှတ်တမ်း
 • ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထောက်ခံချက်
 • ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားစာ
 • (၁) အာမခံဝယ်ယူသူမှ ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်နိုင်ခြင်း (Paid-up)
 • (၂) အာမခံဝယ်ယူသူမှ အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း (Surrender Value)
 • (၃) စာသင်သားအသက်အာမခံပေါ်လစီမှ ငွေချေးယူနိုင်ခြင်း (Policy Loan)

ကျသင့်ပရီမီယံကို (၃)နှစ် တစ်ဆက်တည်းပေးသွင်းပြီးပါက ပရီမီယံကို ဆက်လက် ပေးသွင်းခြင်း မပြုနိုင်တော့သည့် အတွက် ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်ရန် အကြောင်းကြား လာခဲ့လျှင် အဆိုပါပေါ်လစီကို ဤကုမ္ပဏီမှ စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ပေးပါသည်။ စာရင်းပိတ်ထားသည့်ပေါ်လစီမှ ရနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံထားငွေကို အာမခံထားသူ အသက်(၁၇)နှစ် ပြည့်သည့် အချိန်မှစ၍ စာရင်းပိတ်တန်ဖိုး၏ ၂၅%ကျစီ (၄)ရစ်အညီအမျှခွဲ၍ နှစ်စဉ် (အာမခံထားသူ အသက်(၁၇)နှစ်၊ (၁၈)နှစ်၊ (၁၉)နှစ်၊ (၂၀)နှစ်) တို့တွင် ထုတ်ပေးပါမည်။

အာမခံထားသူ အသက်(၁၇)နှစ် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်လျှင် အာမခံဝယ်ယူသူ(Policy Holder) သို့အချိုးကျ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးပါသည်။

စာရင်းပိတ်တန်ဖိုး = (“ အာမခံထားငွေ x ပရီမီယံ ပေးပြီးနစ်” /” အာမခံသက်တမ်း” )

ကျသင့်ပရီမီယံကို (၃)နှစ် တစ်ဆက်တည်းပေးသွင်းပြီးပါက ပရီမီယံကို ဆက်လက်ပေးသွင်းပြီး မပြုနိုင်တော့သဖြင့် ပေါ်လစီကို အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးထုတ်ပေးရန် အကြောင်းကြားလာလျှင် အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးနှုန်းထားဇယားပါအတိုင်း ရခွင့်ရှိသည့် အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးကို အာမခံဝယ်ယူသူ (Policy Holder)သို့ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

အာမခံဝယ်ယူသူ (Policy Holder)အနေဖြင့် (၃)နှစ် တစ်ဆက်တည်း ပရီမီယံပေးသွင်းပြီးသည့် ပေါ်လစီ(၁)စောင်မှ ချေးငွေရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ချေးယူနိုင်သည့် ငွေပမာဏမှာ အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးနှုန်းထား ဇယားပါအတိုင်း ရခွင့်ရှိသည် စုစုပေါင်း အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၏ (၉၀%)အထိဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေကျပ် ၁၀၀/-လျှင် တစ်နှစ်အတွက်အတိုး (၁၃%)ကို အာမခံဝယ်ယူမှ အတိုးပေးရပါမည်။ အကယ်၍ ချေးငွေကို ပြန်ဆပ်မည်ဆိုပါက တစ်လုံးတည်းပြန်ဆပ်ရပါမည်။ ငွေတစ်ကြိမ်ချေးလျှင် ကျပ် ၁,၀၀၀/-ပေးရပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်မရနိုင်သည့် ကိစ္စများ

အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ်သည်

 • အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊
 • အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးခြင်း၊
 • အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရ ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
 • အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
 • မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
 • ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆေးကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
 • ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှု ကျုးလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
 • အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန်ထိန်းချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊
အာမခံထားသူအသက်(နှစ်) အာမခံသက်တမ်း(နှစ်) ပရီမီယံသက်တမ်း(နှစ်) (၁)နှစ်တကြိမ်ပေးပရီမီယံ (၆)လတကြိမ်ပေးပရီမီယံ (၃)လတကြိမ်ပေးပရီမီယံ လစဉ်ပေးပရီမီယံ
၁၉ ၁၆ ၄၁,၅၅၀ ၂၁,၂၄၀ ၁၀,၇၄၀ ၃,၆၀၀
၁၈ ၁၅ ၄၅,၂၅၀ ၂၃,၀၃၀ ၁၁,၇၀၀ ၃,၉၂၀
၁၇ ၁၄ ၄၉,၅၅၀ ၂၅,၃၃၀ ၁၂,၈၀၀ ၄,၃၀၀
၁၆ ၁၃ ၅၄,၅၅၀ ၂၇,၈၉၀ ၁၄,၁၀၀ ၄,၇၃၀
၁၅ ၁၂ ၆၀,၃၅၀ ၃၀,၈၅၀ ၁၅,၆၀၀ ၅,၂၄၀
၁၄ ၁၁ ၆၇,၂၅၀ ၃၄,၃၈၀ ၁၇,၃၈၀ ၅,၈၄၀
၁၃ ၁၀ ၇၆,၈၀၀ ၃၉,၂၇၀ ၁၉,၈၅၀ ၆,၆၆၀
၁၂ ၈၉,၉၅၀ ၄၅,၉၉၀ ၂၃,၂၅၀ ၇,၈၁၀
၁၁ ၁၀၆,၈၅၀ ၅၄,၆၃၀ ၂၇,၆၂၀ ၉,၇၂၀
၁၀ ၁၀ ၁၂၇,၉၅၀ ၆၅,၄၂၀ ၃၃,၀၈၀ ၁၀,၁၁၀
၁၁ ၁၅၀,၈၅၀ ၇၇,၁၃၀ ၃၉,၀၀၀ ၁၃,၀၀၀
၁၂ ၁၉၁,၂၀၀ ၆၇,၇၆၀ ၄၉,၄၃၀ ၁၆,၆၀၀
အာမခံထားသူအသက် အာမခံသက်တမ်း(နှစ်) ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့်(ကြိမ်ရေ) (၁)နှစ်တစ်ကြိမ်ပေးပရီမီယံ(ကျပ်) စုစုပေါင်းပေးသွင်းရမည့်ပရီမီယံ အာမခံထားငွေ၏ပေးသွင်းရမည့်ပရီမီယံရာခိုင်နှုန်း
၁၉ ၁၆ ၄၁,၅၅၀ ၆၆၄,၈၀၀ ၆၆%
၁၈ ၁၅ ၄၅,၂၅၀ ၆၇၈,၇၅၀ ၆၈%
၁၇ ၁၄ ၄၉,၅၅၀ ၆၉၃,၇၀၀ ၆၉%
၁၆ ၁၃ ၅၄,၅၅၀ ၇၀၉,၁၅၀ ၇၀%
၁၅ ၁၂ ၆၀,၃၅၀ ၇၂၄,၂၀၀ ၇၂%
၁၄ ၁၁ ၆၇,၂၅၀ ၇၃၉,၇၅၀ ၇၄%
၁၃ ၁၀ ၇၆,၈၀၀ ၇၆၈,၀၀၀ ၇၇%
၁၂ ၈၉,၉၅၀ ၈၀၉,၅၅၀ ၈၀%
၁၁ ၁၀၆,၈၅၀ ၈၅၄,၈၀၀ ၈၅%
၁၀ ၁၀ ၁၂၇,၉၅၀ ၈၉၅,၆၅၀ ၉၀%
၁၁ ၁၅၀,၈၅၀ ၉၀၅,၀၀၀ ၉၁%
၁၂ ၁၉၁,၂၀၀ ၉၅၆,၀၀၀ ၉၆%